Waarom?

In 2016 speelde actrice Inge Paulussen in huiskamers voor een groep vriendinnen Tijgers aan de haard, een monoloog over mannen- en vrouwenrollen. In de nagesprekken bleek al vlug dat jonge vrouwen nog altijd heel veel zorgende en huishoudelijke taken op zich nemen. Zeker vanaf het moment dat er kinderen zijn, komt dat stereotiepe rollenpatroon op de proppen.

Papa’s willen blijkbaar wel huishoudelijke en zorgtaken op zich nemen, maar het is niet altijd vanzelfsprekend om daar geboorte- of ouderschapsverlof voor te nemen, ook al is dit voor vele papa’s een recht.

Cijfers beamen dat: 15 à 20% van de vaders neemt helemaal geen geboorteverlof op. Van zij die het wel opnemen, neemt weer 1 op de vijf niet alle dagen op.

Met deze campagne willen we werkgevers oproepen om geboorteverlof te stimuleren bij hun werknemers.